Onze deelnamevoorwaarden

Voorwaarden

Hieronder volgen de belangrijkste voorwaarden voor deelname aan het EuroClix en PanelClix spaarprogramma. EuroClix en PanelClix zijn handelsnamen en onderdelen van iFlavours B.V.

U moet tenminste 12 jaar oud zijn, woonachtig zijn in Nederland, in het bezit van een Nederlandse bankrekening zijn en een geldig emailadres hebben om deel te kunnen nemen aan het spaarprogramma. Toegang tot het spaarprogramma is uitsluitend beperkt tot individuele consumenten. Ondernemingen en/of rechtspersonen (BV’s, NV’s, Stichtingen, etc.) zijn uitgesloten van deelname.

Elke deelnemer die zich heeft geregistreerd als lid bij het spaarprogramma is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie op de registratieformulieren. Tevens zijn de deelnemers verantwoordelijk voor het wijzigen van deze gegevens als dat nodig is om de nauwkeurigheid en juistheid van de gegevens te behouden. Het bewust afgeven van onjuiste gegevens tijdens de registratie als deelnemer en het eventueel later bewust vervangen van juiste informatie door onjuiste informatie, maakt het onmogelijk gepersonaliseerde emails met voor het lid relevante onderwerpen te versturen en relevante aanbiedingen via de EuroClix website te communiceren. iFlavours behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap van deelnemers te beëindigen als leden onjuiste en misleidende informatie over zichzelf hebben verstrekt, hetzij tijdens registratie, hetzij in de periode daarna.

De Clix (punten) die een deelnemer heeft verdiend zijn persoonlijk en kunnen niet worden toegewezen of overgedragen aan andere leden of worden gecombineerd met de Clix van anderen. De Clix vertegenwoordigen zelf geen geldwaarde. De Clix kunnen alleen voor euro’s worden ingewisseld op de EuroClix website, mits de deelnemer tenminste 1.000 Clix heeft verdiend. Voor meer informatie over hoe de Clix kunnen worden verdiend, ga naar Home. Meer informatie over het inwisselen van Clix voor euro’s, ga naar Wissel je Clix in.

Het aantal Clix dat wordt toegewezen voor aanbiedingen en transacties wordt vastgesteld door iFlavours B.V. iFlavours B.V behoudt zich het recht voor om het spaarprogramma te wijzigen, alsmede het aantal Clix dat voor het uitvoeren van bepaalde transacties en aanbiedingen door deelnemers kan worden verdiend. iFlavours B.V. behoudt zich verder het recht voor om in de toekomst wijzigingen door te voeren in de manier waarop de Clix kunnen worden ingewisseld voor euro’s. Bovengenoemde wijzigingen zullen vooraf door iFlavours B.V. via haar website(s) aan haar leden worden medegedeeld.

Elke poging van een deelnemer om het systeem of spaarprogramma te manipuleren, kan resulteren in het volledige verlies van zijn of haar Clix en onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

Het aantal Clix dat kan worden verdiend, is afhankelijk van de mate waarin de deelnemer actief aan het spaarprogramma deelneemt. iFlavours B.V. garandeert niet dat deelnemers een bepaald aantal punten zullen verdienen.

De wijze van participatie van leden in het spaarprogramma en het geven van juiste informatie tijdens registratie heeft rechtstreeks invloed op de manier en wijze waarop het spaarprogramma deze informatie gebruikt in het doen van aanbiedingen en het communiceren naar haar leden.

Zie verder de Algemene Voorwaarden en Condities.

De drie meestgestelde vragen over deelname aan programma:

Hoe word ik lid van EuroClix?
Wat zijn de voorwaarden?
Wat gebeurt er na registratie?