Waarom ontvang ik geen uitnodigingen voor onderzoeken?
Het is via EuroClix mogelijk om deel te nemen aan onderzoeken waarvoor je Clix (punten) kunt ontvangen. Het kan voorkomen dat je een geruime tijd geen uitnodigingen ontvangt voor onderzoeken. Dit heeft als oorzaak dat het onderzoeksbureau graag zo specifiek mogelijk leden wil uitnodigen voor onderzoeken. Aan de hand van de gegevens die wij van onze leden hebben zullen wij leden gaan selecteren die een uitnodiging ontvangen voor de deelname aan een onderzoek. Wanneer je niet binnen de selectiecriteria van het onderzoek valt zul je helaas geen uitnodiging ontvangen. Uiteraard streeft EuroClix ernaar om, het aantal aangeboden vragenlijsten uit te breiden zodat er voor iedereen wat bij zit.

 

Waarom ontvang ik de melding dat ik niet tot de doelgroep behoor?
Wanneer je wordt uitgenodigd voor een onderzoek heeft EuroClix jou geselecteerd aan de hand van de door het onderzoeksbureau opgegeven selectiecriteria. Het marktonderzoeksbureau dat de vragenlijst samenstelt wilt aan de hand van een aantal selectievragen controleren of je inderdaad tot de doelgroep behoort. Wanneer je toch niet tot de doelgroep blijkt te behoren zul je hier een melding van ontvangen. Helaas kan EuroClix hieraan weinig veranderen. Uiteraard streeft EuroClix ernaar om het aantal aangeboden vragenlijsten uit te breiden zodat er voor iedereen wat bij zit.