Ik heb een vraag

Veel gestelde vragen voor "Status van mijn claim"

De status van mijn claim kan worden ingezien door naar de pagina status van mijn claim te gaan. In dit overzicht staan alle claims die in de afgelopen 12 maanden zijn ingediend en afgehandeld.
De status van jouw claim staat bovenin het detailoverzicht van jouw claim. Een claim kan één van de volgende statussen hebben.

 • Nog niet gestart
  We wachten gemiddeld zo’n 2 weken (vanaf het moment dat een claim is ingediend) om deze in behandeling te nemen. Elke nieuwe claim krijgt eerst deze status.
 • Onvoldoende informatie
  We hebben je per email en via de EuroClix website (in de sectie "status van mijn claim") om additionele informatie gevraagd over de claim. Binnen twee weken moet je deze gevraagde informatie toesturen omdat we de claim anders niet verder in behandeling kunnen nemen.
 • Klaar om te sturen
  We hebben alle informatie ontvangen die we nodig hebben om je claim in behandeling te nemen. Jouw claim is klaar om naar de EuroClix partner gestuurd te worden. Doorgaans sturen we claims twee keer per maand.
 • Verstuurd naar partner
  We hebben jouw claim toegestuurd naar de partner. We wachten momenteel op een reactie of oplossing. We informeren je zodra we meer informatie van de partner hebben ontvangen. We proberen je claim zo spoedig mogelijk af te handelen, echter kan het voorkomen dat dit proces enkele maanden duurt.
 • Herinnering verstuurd naar partner
  De partner heeft niet gereageerd op ons eerste verzoek om de claim uit te zoeken. We hebben daarom een herinnering naar de partner gestuurd. We informeren je zodra de partner met een reactie of een oplossing is gekomen. In een aantal gevallen kan dit proces twee maanden duren.
 • Toegewezen
  We hebben een reactie van de partner ontvangen. Ze hebben toegegeven dat de transactie geldig was en is uitgevoerd via de partner link van EuroClix. Je claim is toegewezen en de corresponderende punten (Clix) zijn als beschikbare Clix bijgeschreven op jouw saldo.
 • Afgewezen
  We hebben een reactie ontvangen van de partner. Ze erkennen de transactie niet en hebben jouw claim afgewezen. We ontvangen dan ook geen commissie over deze transactie. Vaak is een reden voor afwijzing dat de transactie tot stand is gekomen via een andere link dan de EuroClix partner link. De partner heeft dus commissie betaald aan een andere website dan EuroClix. Een andere reden kan zijn dat de transactie als onbetrouwbaar wordt beoordeeld door de partner. We proberen altijd de reden terug te koppelen als we die weten. Maar een reden wordt helaas niet altijd gegeven.
Elke keer als we de status van jouw claim wijzigen, dan melden we dat door in het overzicht van jouw claim de nieuwe status te melden. Tevens geven we aan via een berichtenregel wanneer we de status van jouw claim hebben gewijzigd. Je krijgt dan bijvoorbeeld te zien:

Status claim is gewijzigd van "nog niet gestart" in "klaar om te sturen".

In sommige gevallen kunnen we er ook voor kiezen om je een email te sturen. Bijvoorbeeld als we aanvullende informatie nodig hebben om je claim in behandeling te kunnen nemen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom jouw claim is afgewezen. Het kan zijn dat de partner jouw claim niet erkent omdat ze de transactie niet hebben kunnen achterhalen. EuroClix ontvangt dan ook geen commissie over deze transactie. Het kan ook zijn dat onze partner commissie heeft betaald aan een andere website dan EuroClix. Omdat de transactie tot stand is gekomen via een andere link dan de EuroClix partner link. Soms beoordeelt de partner de transactie als onbetrouwbaar en is de transactie afgekeurd. We proberen altijd de reden terug te koppelen als we die weten. Maar een reden kunnen we niet altijd geven. Per partner geven we aan hoe betrouwbaar de transacties worden gemeten en het percentage claims dat wordt ingediend en waarvan de Clix uiteindelijk worden toegewezen.
Uiteindelijk zal de claim worden toegewezen of afgewezen. Dat betekent dat Clix van de transactie waar de claim betrekking op heeft in het saldo overzicht op beschikbaar of vervallen worden gezet. Of dat er meer Clix op beschikbaar worden gezet dan oorspronkelijk aangegeven. Tevens informeren we jou over de uiteindelijke status van je claim.
In het overzicht staan alle claims die je in de afgelopen 12 maanden hebt ingediend.
De claim dient binnen 120 dagen te zijn afgehandeld. We proberen het sneller te doen. Vaak is EuroClix afhankelijk van de reactie snelheid van de partner. Na deze periode is de status van jouw claim "toegewezen" of "afgewezen" en zijn de corresponderende Clix op beschikbaar of vervallen gezet.
Kies hieronder de categorie waarin jouw vraag valt:
Staat jouw vraag er niet bij?

Heb je na het bekijken van onze FAQ nog een vraag, dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen.