Ik heb een vraag

Veel gestelde vragen voor "Clix claimen"

Een groot percentage van alle transacties wordt correct door aanbieders gemeten en aan EuroClix teruggekoppeld. De Clix daarvan worden correct toegewezen aan de leden. Echter, er zijn uitzonderingen waarbij de meting verkeerd gaat. Daarom biedt EuroClix de mogelijkheid aan leden om een claim in te dienen. We vragen je wel met klem om nog eens goed alle vragen en informatie in deze sectie door te nemen. Het onnodig indienen van claims leidt tot onnodig veel werk bij EuroClix en onze partners.

Heb je alle informatie doorgenomen en ben je van mening dat je een claim wilt indienen, klik dan op Clix claimen om je claim in te dienen. De claim kan je uitsluitend via de EuroClix website indienen. Claims die via email worden gestuurd, kan EuroClix niet in behandeling nemen.

Je kunt een nieuwe claim indienen over een Clix transactie (dit is de transactie zoals die staat op je saldo-overzicht waarover je een claim wilt indien) als deze transactie ouder is dan 30 dagen. Bijna alle aanbieders van EuroClix kunnen er minimaal 30 dagen over doen om transacties goed te keuren en de gegevens daarvan terug te koppelen aan EuroClix. Je moet daarom 30 dagen wachten voordat je een claim over deze transactie kunt indienen.

Belangrijk: een nieuwe claim dient te worden ingediend in de periode van 120 dagen nadat de Clix transactie heeft plaatsgevonden. De Clix transactie is de transactie zoals die in je claim-overzicht staat (datum van klikken en omschrijving van de actie). Dus je kunt een claim in de periode van 30 tot 120 dagen na de Clix transactie indienen.

Een claim is altijd gekoppeld aan een Clix transactie. Als er geen Clix transactie is, dan kan er geen claim worden ingediend.
Een claim moet altijd gekoppeld zijn aan een Clix transactie. Als je de Clix transactie niet kan terugvinden op je overzicht, dan kan er geen claim worden ingediend. Het kan zijn dat de Clix transactie niet zichtbaar is in het overzicht in de sectie Clix claimen. Dit komt omdat de Clix transactie langer dan 120 dagen geleden is of omdat er nooit op een EuroClix partner link is geklikt. Als je de Clix transactie niet kunt vinden, dan is het niet mogelijk om Clix te claimen omdat het voor EuroClix onmogelijk is om te achterhalen over welke transactie het gaat.
Bij het indienen van een claim dien je de volgende informatie op te geven:

  • De (Clix) transactie waar de claim betrekking op heeft
  • Aankoopbedrag
  • Ordernummer
  • Klantnummer
  • Detailgegevens (bijvoorbeeld onder welk emailadres ben je bekend bij de partner, NAW gegevens, of overige voor de claim relevante waarden). Sommige aanbieders hebben aanvullende gegevens nodig. In dat geval zullen we jou om deze additionele gegevens vragen. Je ontvangt daarvan een kennisgeving (via de sectie "status van de Claim" en via email). Deze extra informatie ontvangen we dan graag binnen 2 weken. Als je de informatie dan tijdig stuurt (uiterlijk voor 120 dagen na de Clix transactie datum), dan kunnen we de claim nog in behandeling nemen.
Binnen 2 weken (vanaf het moment dat een claim is ingediend) wordt jouw claim in behandeling genomen. De status wijzigt dan van "nog niet gestart" in een andere nieuwe status (bijvoorbeeld "klaar om te sturen"). De Clix van de transactie waar je een claim over hebt ingediend, verandert verder niet.

De claim dient binnen 120 dagen te zijn afgehandeld. We proberen het sneller te doen, maar vaak is EuroClix afhankelijk van de reactiesnelheid van de partner. Gedurende deze periode zal de claim status wijzigen. Uiteindelijk zal de claim worden toegewezen of afgewezen. Dat betekent dat Clix van de transactie met betrekking tot jouw claim in het saldo-overzicht op beschikbaar of vervallen worden gezet. Of dat er meer Clix op beschikbaar worden gezet dan oorspronkelijk aangegeven.

Vanaf het moment dat de claim is ingediend tot het moment dat de claim is afgehandeld kunnen er wijzigingen in de claim worden doorgevoerd. Daarvoor biedt EuroClix de mogelijkheid aan leden om via het detail scherm "status van mijn claim" te communiceren met de ledenservice die de claim afhandelen. Ook is het mogelijk dat je zelf de claim verwijdert of herstelt, voordat deze door EuroClix in behandeling is genomen.
Als de claim zichzelf heeft opgelost (bijvoorbeeld als de Clix op beschikbaar zijn gesteld) dan kan je zelf de claim verwijderen in de sectie "Status van mijn Claim". Voorwaarde is wel dat EuroClix de claim nog niet in behandeling heeft genomen (status van de claim is "nog niet gestart"). Heeft EuroClix de claim al wel in behandeling genomen, neem contact met ons op en laat ons weten dat we de claim moeten verwijderen.
Kies hieronder de categorie waarin jouw vraag valt:
Staat jouw vraag er niet bij?

Heb je na het bekijken van onze FAQ nog een vraag, dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen.