Voertonnen.nl

Voertonnen zijn in feite kunststof vaten met een keurmerk, waardoor zij geschikt zijn voor het opslaan van levensmiddelen en chemische producten, zoals diervoeding, strooizout, (aquarium)water, zelfgestookte drank en kunstmest. Verder biedt Voertonnen.nl ook een selectie regentonnen, jerrycans, compostbakken en meer.
Voertonnen zijn in feite kunststof vaten met een keurmerk, waardoor zij geschikt zijn voor het opslaan van levensmiddelen en chemische producten, zoals diervoeding, strooizout, (aquarium)water, zelfgestookte drank en kunstmest. Verder biedt Voertonne... Lees meer.
 

Je kunt Clix verdienen  
Je kunt Clix verdienen